Strona główna


OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul. Krzemienna 7 na podstawie art. 9117 kpc podaje do publicznej wiadomości, że przystępuje do sprzedaży z wolnej ręki:

pakietu akcji ROY SA w likwidacji, imiennych serii "A" uprzywilejowanych co do prawa głosu,  w liczbie 1.000.000 sztuk za cenę nie niższą niż 40.000,00 zł

Oferty nabycia akcji z wolnej ręki należy składać do dnia 21 października 2016 r. do godziny 12:00 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafała Łyszczek przy ul. Krzemiennej 7.
 


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej  
Rafał Łyszczek 
Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej

ul. Krzemienna 7 
43-316 Bielsko-Biała 

Telefon: (33) 488-00-70 - centrala
Telefon komórkowy: 602-318-560 
Fax: (33) 488-00-79 
Adres e-mail: bielsko.biala1@komornik.pl 

Pozostałe telefony:
Sprawy cywilne KM - 33 488-00-71
Sprawy alimentacyjne KMP - 33 488-00-72
Nieruchomości - 33 488-00-73
Fax: 33 488-00-79

Numer rachunku bankowego: 
12 1240 4142 1111 0010 4706 0406
Bank PEKAO S.A. O/ Bielsko-Biała 

Kancelaria czynna:  
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30
Wpłaty przyjmowane są w godzinach pracy kancelarii. 
Komornik Sądowy dr Rafał Łyszczek przyjmuje strony w każdy wtorek od godz. 10:00 do godz. 14:30

Nazwa kancelarii sprzed nowelizacji UOKSIE: 
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej