Strona główna

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek 
Kancelaria Komornicza nr IV w Bielsku-Białej
ul. Krzemienna 7
43-316 Bielsko-Biała

Telefon: (33) 488-00-70 - centrala
Sprawy cywilne KM - 33 488-00-71, 602-318-560 
Sprawy alimentacyjne KMP - 33 488-00-72,  608 631 160 
Nieruchomości - 33 488-00-73, 602 112 603 
Fax: (33) 488-00-79 
Adresy e-mail: 
sekretariat@komornikbielsko.pl
bielsko.biala1@komornik.pl

Numer rachunku bankowego: 
12 1240 4142 1111 0010 4706 0406
Bank PEKAO S.A. O/ Bielsko-Biała 

NIP: 547-020-17-44

Kancelaria czynna:  
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 17:00
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30
Wpłaty przyjmowane są w godzinach pracy kancelarii. 
Komornik Sądowy dr Rafał Łyszczek przyjmuje strony w każdy wtorek od godz. 10:00 do godz. 14:30.

Adres skrzynki EPUAP:
/KS_Rafal_Lyszczek/domyslna

Adres skrzynki EPUAP do zbiegów:
/KS_Rafal_Lyszczek/ezbiegi

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych:
Pobierz