Szczyrk

licytacja nieruchomości telefon do kontaktu 602 112 603

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 28.04.2023 roku o godz. 13:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Bogusławskiego 24  w sali numer 24
odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

Licytacja nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej telefon do kontaktu 602 112 603

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7, na podstawie art. 986.4 § 3 kpc podaje do publicznej  wiadomości,

           że w dniu 18.05.2023 roku o godzinie 12:00, na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/

Subskrybuj RSS - Szczyrk