Wilkowice

Licytacja 1/2 części nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej telefon do kontaktu 602 112 603

OBWIESZCZENIE O  PIERWSZEJ  LICYTACJI
 UDZIAŁU  WE  WSPÓŁWŁASNOŚCI  W  1/2 CZĘŚCI  NIERUCHOMOŚCI
W  DRODZE  LICYTACJI  ELEKTRONICZNEJ - TRYB UPROSZCZONY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7, na podstawie art. 1013(1) kpc, 1013(6) § 1 kpc oraz 1004 kpc, oraz art. 879(1) i nast.  kpc,   podaje do publicznej  wiadomości,

             że w dniu  14.06.2023 roku o godzinie 12:00, na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/

Licytacja nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej telefon do kontaktu 602 112 603

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7, na podstawie art. 986.4 § 3 kpc podaje do publicznej  wiadomości,

           że w dniu 26.05.2023 roku o godzinie 12:00, na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/

Subskrybuj RSS - Wilkowice