Wilkowice

Licytacja: 10/11/2022 - 13:20 telefon do kontaktu 602 112 603

                                                                                                      O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc

że w dniu 10.11.2022 roku o godz. 13:20
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 10
odbędzie się:

Licytacja: 30/09/2022 - 14:00 telefon do kontaktu 602 112 603

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7, zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc

że w dniu 30.09.2022 roku o godz. 14:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 12
odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A    
UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI  W 1/2  CZĘŚCI  NIERUCHOMOŚCI               

Subskrybuj RSS - Wilkowice