Kozy

Licytacja 2017-11-08 telefon do kontaktu 602 112 60

       O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię
w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia
na podstawie art. 1013.6 § 1 kpc w związku z art. 867 kpc-879 kpc
że w dniu 2017-11-08 o godz. 12:00
w Kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7
odbędzie się:

Licytacja 2017-10-24 telefon do kontaktu 602 112 603

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc
że w dniu 2017-10-24 o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 10
odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

Subskrybuj RSS - Kozy