Bielsko-Biała

licytacja nieruchomości - elektroniczna - telefon do kontaktu 602 112 603

 

OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI  W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek, mający kancelarię
w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7, na podstawie przepisu art. 1013(6), w zw. z art. 867 oraz art 879(1)
i następne Kodeksu postępowania cywilnego, podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniach 04.07.2024 r. od godz. 12:00 (rozpoczęcie przetargu),     do 11.07.2024 r. do godz. 12:00   (zakończenie przetargu),

Licytacja: 13/06/2024 - 12:00

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię
w Bielsku-Białej, przy ul.Krzemiennej 7,
zawiadamia  na podstawie art. 1013.(6) § 1 kpc, w związku z art. 867 kpc-879 kpc

że w dniu 13.06.2024 roku,  o godz. 12:00
w Kancelarii Komornika w Bielsku-Białej, przy ul. Krzemiennej 7,
odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   

Subskrybuj RSS - Bielsko-Biała