Rudzica

Licytacja: 30/09/2022 - 12:00 telefon do kontaktu 602 112 603

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc
że w dniu 30.09.2022 roku o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 12
odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

Subskrybuj RSS - Rudzica