zwykła

Licytacja: 30/09/2022 - 14:00 telefon do kontaktu 602 112 603

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7, zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc

że w dniu 30.09.2022 roku o godz. 14:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 12
odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A    
UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI  W 1/2  CZĘŚCI  NIERUCHOMOŚCI               

Licytacja: 21/09/2022 - 10:00 telefon do kontaktu 602 112 603

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 21.09.2022 roku o godz. 10:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 10
odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

Licytacja: 21/09/2022 - 12:00 telefon do kontaktu 602 112 603

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 21.09.2022 roku o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 10
odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A  
   SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU  MIESZKALNEGO

Licytacja: 21/09/2022 - 11:00 telefon do kontaktu 602 112 603

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc

że w dniu 21.09.2022 roku o godz. 11:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 10
odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

Licytacja: 30/09/2022 - 13:20 telefon do kontaktu 602 112 603

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc

że w dniu 30.09.2022 roku o godz. 13:20
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 12
odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

Licytacja: 30/09/2022 - 12:00 telefon do kontaktu 602 112 603

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc
że w dniu 30.09.2022 roku o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 12
odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

Licytacja: 12/08/2022 - 13:00 telefon do kontaktu 602 112 603

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12.08.2022 roku o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej przy ul. Bogusławskiego 24 w sali numer 24 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I położonej w miejscowości Bielsko-Biała ul.

Licytacja: 19/08/2022 - 12:00 telefon do kontaktu 602 112 603

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 19.08.2022 roku o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Bogusławskiego 24  w sali numer 24
odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

Licytacja: 12/08/2022 - 14:00 telefon do kontaktu 602 112 603

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

że w dniu 12.08.2022 roku o godz. 14:00
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Bogusławskiego 24  w sali numer 24
odbędzie się:

Licytacja: 29/09/2022 - 13:10 telefon do kontaktu 602 112 603

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie
art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, 983 kpc
że w dniu 29.09.2022 roku o godz. 13:10
w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej  przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 10
odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

Strony

Subskrybuj RSS - zwykła